Om laget

Nidaros sosialdemokratisk forum er et partilag under Trondheim arbeiderparti, og er fra sommeren 2022 det desidert største lokallaget i landet.

Styret


Postulater

Nidaros sosialdemokratisk forum ønsker å bidra til en god politisk debatt i Norge. Vi ser at mange kvier seg for å delta i diskusjoner fordi man blir møtt med personangrep og hets. Vi ser også med bekymring på økende polarisering og avmaktsfølelse.

I Nidaros skal den politiske debatten bygge på følgende prinsipper:

1. Motto for lagets aktivitet: Trivelig og interessant

2. Vi diskuterer for å lære, ikke for å vinne.

3.Alle skal møtes med respekt.

4. Vi tolker uenighet i beste mening.

5. Vi snakker om oss, ikke om andre.

Vi i Nidaros sosialdemokratiske forum vil engasjere oss i den politiske debatten basert på disse prinsippene, både på våre egne arrangementer og i sosiale medier. På den måten håper vi å få flere til å engasjere seg, bli lyttet til og tatt på alvor, ønsker vi å bidra til å styrke demokratiet.Styret i Nidaros sosialdemokratisk forum – sommeren 2022 (Harald Kjelstad var ikke tilstede)

Laget har egen facebook side:

Nidaros sosialdemokratisk forum | Facebook