Personvern

Nidaros Sosialdemokratisk forum (org.nr 929657926) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer, hvordan vi behandler de og hvor lenge vi lagrer de.

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • Grunnleggende informasjon: navn, fødselsdato
  • Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, epostadresse
  • Personopplysningene samles inn direkte fra deg i form av at du registrerer dem.

Hvordan vi bruker personopplysningene

Levering av tjeneste/etablering av medlemskap

Vi bruker dine personopplysninger til å registrere ditt medlemskap i Arbeiderpartiet og Nidaros sosialdemokratisk forum. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale om medlemskap med deg.

Administrasjon av medlemskap

Vi bruker dine personopplysninger til å administrere ditt medlemskap. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt medlemskap. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Tilpasset brukeropplevelse

Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Overholde rettslige forpliktelser

I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til innebetalt kontingent, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

Dine rettigheter

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på post@nidarosforum.no for tilgang til dine opplysninger.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som fore eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å kontakte oss.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen post@nidarosforum.no for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.