Uttalelse – Grip sjansen til å få flere i arbeid

Arbeiderpartiets viktigste mål er at alle som kan og vil jobbe, skal få mulighet til det. Norge er nå i en situasjon hvor mangel på arbeidskraft i flere sektorer bidrar til økt inflasjonspress og høyere rente. Et viktig bidrag til å dempe dette presset er å sørge for at flere kommer ut i arbeid og […]

Uttalelse – Grip sjansen til å få flere i arbeid Read More »